Jste klientem Sberbank a máte strach o své vklady? Nedostává se vám odpovědí na důležité otázky? S námi máte vždy aktuální informace:

  • Může vám do Sberbank poslat zaměstnavatel výplatu?
  • Musíte nadále splácet úvěry a hypotéky u Sberbank?
  • Kdy se jako klient dostanete ke svým vkladům?
  • Odejdou naplánované trvalé příkazy a inkasa?
  • Zadali jste příkaz, který Sberbank neprovedla. Co bude s platbou?
  • Potřebujete v nejbližších dnech provézt platbu a máte účet pouze u Sberbank, co dělat?
  • Budou fungovat platební karty, případně další peněžní prostředky (například šeky), vydané Sberbank?
  • Jak to bude u klientů, kteří mají u Sberbank více peněžních prostředků, než kolik je pojištěno?
  • Jak je to s provozními úvěry? Musí být okamžitě splaceny?
  • Máte platit věřiteli, který má účet u Sberbank, jak postupovat?

Může vám do Sberbank poslat zaměstnavatel výplatu?

NE. Dne 28.2. nařídila ČNB vůči Sberbank předběžné opatření. Příchozí platby po tomto datu nebudou akceptovány a budou vráceny na účty odesílajících bank. Kontaktujte plátce a dohodněte se s ním na jiném způsoby provedení transakce. Nechte si výplatu zaslat na jiný účet.

Musíte nadále splácet úvěry a hypotéky u Sberbank?

ANO. Máte-li u Sberbank závazek, ten nezaniká a jako klient jste povinen jej dále splácet. V případě, že máte nastavené splácení úvěru z běžného účtu u Sberbank, na kterém není dostatek financí, je nutné hledat jiné řešení, protože přijímání dalších prostředků na účty u této banky je zakázané. Pokud vaše smlouva neumožňuje jinou formu splátky, než inkaso z běžného účtu, měla by Sberbank navrhnout jiné řešení. Za prodlení nejste odpovědní, nemůžete-li plnit v důsledku prodlení na straně banky.

Kdy se dostanete ke svým vkladům?

Výplatu náhrad za pohledávky z pojištěných vkladů provádí vždy Garanční systém, který také spravuje Fond pojištění vkladů. Ten zajištěním výplaty pověří zpravidla některou banku s rozsáhlou pobočkovou sítí. V případě klientů Sberbank CZ je to Komerční banka. V případě základních náhrad vkladů fyzických a právnických osob u Sberbank CZ, zahájí Garanční systém výplatu nejpozději 9. března 2022. O výplaty náhrad bude možné požádat po dobu tří let.

Odejdou naplánované trvalé příkazy a inkasa?

Opatření ČNB se nevztahuje na trvalé příkazy a inkasa s platbou ve prospěch účtu jiné banky.

Potřebujete v nejbližších dnech provézt platbu a máte účet pouze u Sberbank?

Opatření přijatá ČNB nezakazují Sberbank provádět odchozí platby pro své klienty. Pokud vám však nefunguje spolehlivě internetové bankovnictví, nebo byla uzavřena pobočka, v níž jste byli zvyklí zadávat své platby, a vy potřebujete mít jistotu, že vaše platba bude provedena včas (hrozí vám penále, úroky z prodlení či jakákoliv škoda, např. se obáváte, že sejde z vašeho obchodu, propadne vám záloha atd.), můžete zaplatit hotově na pobočce České pošty poštovním poukazem (tzv. poštovní poukázka A) nebo vkladem hotovosti na účet příjemce vaší platby přímo na pobočce banky, která jeho účet vede. V tom případě ale doporučujeme se nejprve ujistit, že vaše platba nebude provedena dvakrát. Odvolejte souhlas s inkasem ve Sberbank CZ. Pokud jste jej již udělili; odvolejte příkaz k vaší platbě, pokud byl již zadán např. formou trvalého příkazu či příkazu s odloženou splatností. Podle zákona o platebním styku lze platební příkaz či souhlas s inkasem odvolat ještě v pracovní den přede dnem jeho splatnosti. Platební příkazy udělené platební kartou či prostřednictvím poskytovatele služby nepřímého dání platebního příkazu však nelze odvolat bez souhlasu poskytovatele plátce a příjemce a odvolání může být zpoplatněno. Doporučujeme rovněž vaši situaci komunikovat s příjemcem vaší platby.

Zadali jste příkaz, který Sberbank neprovedla. Co bude s platbou?

Nevyřízené platby se vrací na účet Sberbank.

Budou fungovat platební karty, případně další peněžní prostředky (například šeky), vydané Sberbank?

ČNB nezakázala provádět platební transakce klientů, nicméně omezená možnost jejich realizace je závislá na aktuální likviditní situaci banky, přičemž konkrétní podmínky omezení by měly být veřejnosti průběžně aktualizovány bankou. Pátrejte tedy přímo na webu banky a zkoušejte se dovolat s dotazem na callcentrum.

Jak to bude u klientů, kteří mají u Sberbank více peněžních prostředků, než kolik je pojištěno?

Pokud máte například 1 milion Kč na běžném účtu a 2 miliony Kč na termínovém účtu, tj. v součtu víc než limit pojištění 2.5 mil Kč, pak zákon tuto situaci neřeší. Pojištění vkladů se vztahuje na jednoho vkladatele u jedné banky nebo družstevní záložny. Fond pojištění vkladů vám tedy vyplatí 2.5 mil Kč a zbývajících 500 tisíc Kč přejde do likvidace, kde o jejich náhradě rozhodne likvidátor.

Jak je to s provozními úvěry? Musí být okamžitě splaceny?

Záleží na smluvních podmínkách, ale obecně platí, že závazky nezanikají a dlužníci by měli i nadále úvěr splácet podle smluvních podmínek.

Máte platit věřiteli, který má účet u Sberbank, jak postupovat?

Opatření přijatá ČNB zakazují Sberbank přijímat nové vklady. Jakákoliv platba poslaná klientovi Sberbank na jeho účet by se proto měla vrátit plátci jako nedoručitelná. (Od této situace je třeba odlišovat případ, kdy platíte přímo Sberbank, např. jí splácíte hypoteční či jiný úvěr, který vám poskytla. Tyto platby proto neprovádějte. Kontaktujte svého věřitele. Dokud od něj neobdržíte nové platební instrukce (např. jeho číslo účtu v jiné bance), nejste podle občanského zákoníku s placením svého dluhu tomuto věřiteli v prodlení.

Získejte NEO licenci a buďte vždy v obraze.

➡️ Sledujte nás a brzy se dozvíte naše tipy na otázku, jak v dnešní nejisté době ochránit svůj majetek.

Spojte se s námi a buďte silnější. 

#StrongerTogether

#jsmeneofinances

Zdroj: cnb.cz