Život nebo majetek?

„Ani 30 let po revoluci jsme nepochopili to, že lidský život je mnohem cennější než majetek.” Dnes naprosto narovinu s Ing. Lenkou Čondlovou o tom, jak se my Češi mnohdy staráme více o vlastní auto než sami o sebe. Jak to vidíte Vy?

 

#jsmeneofinances