Víte, jak se zachová vaše pojišťovna, onemocníte-li tímto virem?

Z pohledu životního pojištění je na COVID-19 nahlíženo jako na chřipku. Dobrou zprávou tedy je, že u drtivé většiny pojišťoven není ve výlukách.

A teď ke konkrétním bodům pojištění:

Budete-li hospitalizováni přímo s diagnózou viru, pojištovna plní. Toto se však nevztahuje na karanténu.

Onemocníte-li přímo virem COVID-19 a nemoc si tak vyžádá léčení a pracovní neschopnost, pojišťovna v tomto případě bude plnit pouze v případě, že doba vašeho léčení přesáhne karenční dobu. Tedy časový úsek, který je definován jako „pevně stanovená doba, která musí uplynout, aby nastala určitá právní skutečnost“. (V tomto případě plnění ze strany pojišťovny.) Karenční doba bývá nejčastěji 14 nebo 28 dní. Opět se plnění nevztahuje na karanténu. Pojišťovny vždy sledují přiměřenou délku léčení, která odpovídá konkrétní nemoci.

Pokud by onemocnění koronavirem mělo za následek rozvoj jiné vážné choroby, je velmi důležité u které pojišťovny máte pojištění sjednáno. Například Kooperativa má na vážné choroby, spojené s virem COVID-19 výluku, nedostanete tedy nic. Pojišťovna NN Blue by plnění poskytla. Některé pojišťovny argumentují tím, že není prokázáno, že COVID-19 může způsobit jinou vážnou chorobu, proto tuto variantu plnění prostě neřeší (např. Allianz).
V případě, že onemocnění virem bude mít za následek invaliditu pacienta, pojišťovny zde plní.

Kde jste se nakazili?

Z pohledu životního pojištění nikdo nezkoumá, kde se daný člověk nemocí nakazil a zda se rozhodl vyrazit do rizikové oblasti. Některé pojišťovny mohou mít pouze územní omezení plnění, například Allianz plní hospitalizaci pouze na území EU.
Koronavirus COVID-19 je specifikován jako nemoc, proto, pokud plánujete připojištění na ochranu proti tomuto viru, pozor na čekací doby při sjednávání životního pojištění. Nejkratší čekací doby u nových připojištění jsou minimálně 2 měsíce a více. 

#jsmeneofinances