Výhody a rizika korporátních dluhopisů

Věděli jste, že pravidelná výplata kuponu z korporátního dluhopisu Vám může například platit měsíční účty za domácnost nebo školné Vašeho vysokoškoláka? Více o tomto tématu dnes s Janem Šlachtou.
Co jsou to korporátní dluhopisy?
Korporátní dluhopisy jsou cenné papíry, prostřednictvím kterých firmy získávají finance na realizaci vlastních projektů. Klient (investor) investuje své peníze a daná společnost za ně realizuje svůj podnikatelský záměr. Klient pak dostává pravidelně vyplacen výnos, který nazýváme kuponem. Výplata kuponů může probíhat měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně a po splatnosti je vyplacena zpět celá jistina. Doba splatnosti se zpravidla pohybuje mezi 2 až 6 lety.
Jaké jsou jejich výhody?
Výhodou je, že nehrozí žádné poplatky a máte předem stanovený pevný výnos. Za jednu z největších výhod můžeme považovat pravidelnou výplatu kuponu přímo na účet klienta. Pokud se s touto možností naučíte pracovat, můžete tak například měsíčně hradit náklady na domácnost. Rodiny také často využívají možnost placení stipendia pro své studující děti. Řekněme, že jste našetřili pro své děti určitou sumu peněz, pak je zde možnost peníze investovat do korporátních dluhopisů a měsíční kupon nechat zasílat na účet studenta a tím mu vytvořit měsíční stipendium. Tuto variantu také využívají klienti v důchodovém věku, kteří nechtějí mít naspořené finance doma takzvaně pod polštářem. Část svých peněz investují do KD a výplata kuponů jim vytváří měsíční rentu.
Možná rizika korporátních dluhopisů?
Nadstandardní roční výnos mezi 4 – 10 % sebou nese i určité riziko. Většinou je přímo úměrné výši výnosu. Rizika nejlépe eliminujete tím, který projekt si pro svoji investici vyberete. Jednoduchá rada zní, nekupujte dluhopisy firem o kterých nic nevíte. My máme v portfoliu pouze projekty, které jsou podložené reálnými aktivy, jako jsou například komerční nemovitosti, což zajišťuje snížení rizika. Vždy ale myslete na správné rozložení svých investic a nikdy neinvestujte všechny své úspory pouze jedním směrem. O tom, jak správně rozložit své investice se můžete dozvědět více na našem semináři Pravidlo tří loukotí.
Jakou výši částky mohu investovat a jak často?
Nákup KD je vždy formou jednorázové investice a jejich výše závisí na parametrech projektu dané společnosti. Minimální investovaná částka může být 10 tisíc, ale také 100 tisíc. Investice ve spolupráci s námi začínají od 25 tisíc.

Chcete-li vědět více o tom, jak zajímavě zhodnotit své peníze, informujte se u nás.

Odpovídal pan Jan Šlachta, člen správní rady a ředitel obchodního týmu.

#jsmeneofinances