Úspěch za každou cenu vs. fér jednání a lidský přístup.

Úspěch za každou cenu nepovažuji za úspěch, ale spíše za vnitřní utrpení pro takto nastaveného člověka. Zažil jsem a znám konkrétní lidi, kteří postavili úspěch za každou cenu nadevše a vydělali tím značné finanční prostředky a nabyli značné majetky. Přesto vím, že jim to štěstí do života nepřineslo. Zcela zapomněli, co je to morálka, pravdomluvnost nebo snad čestné slovo. Jejich doménou jsou polopravdy, pololži či milosrdné lži. Jejich rájem jsou právní kličky ve smlouvách, kterých následně využívají ve svůj prospěch.
Tito lidé mají sice často velký obchodní úspěch, avšak ztratili to nejdůležitější v životě v podobě rodiny, blízkých kamarádů a opravdových přátel. Jediné, co jim zůstalo, jsou jejich obchodní „přátelé“, kteří se s nimi však stýkají pouze z povinnostního hlediska a samozřejmě z finančních důvodů, plynoucích ze vzájemného kontaktu. Jejich nejlepším rodinným přítelem bývá často osobní právník.
Tito lidé se zároveň vyznačují tím, že neberou druhého člověka jako sobě rovnou lidskou bytost, ale pouze jako prostředek pro splnění svých cílů v podobě finančního profitu. Na ostatní pohlížejí jen jako na „maso na vydělávání peněz“.

A já přesně vím co nechci…

Nechci dopadnout tak, že jednou, až zestárnu, budu sice velmi bohatý a majetný člověk, ale budu naprosto sám. Ano i já jsem obchodně založený člověk s velkými vizemi a velkými cíli a také mám rád peníze, které mi pomáhají tyto mé cíle plnit. Jsou ale hranice, přes které nikdy nepůjdu a to za žádné peníze.
Vážím si lidí, kteří jsou v mém blízkém okolí nebo se mnou spolupracují. A i když je každý z nich úplně jiný, jsem přesvědčený o tom, že každý má svůj nárok na životní prostor i svůj názor a to i v případě, že se neshoduje s mým. V naší společnosti NEO FINANCES přistupuji ke každému tak, jak bych chtěl, aby on přistupoval ke mě. To je dle mého názoru nejjednodušší cesta k opravdovému a poctivému úspěchu. Důkazem je i to, že obchodní smlouva o spolupráci s naší společností je zcela bez právních kliček, donucovacích podmínek či smluvních sankcí. Prostě smlouva, jakou bych chtěl podepsat já osobně, pokud bych se rozhodl spolupracovat se společností našeho zaměření.
Postavili jsme tedy firmu, kde striktně trváme na dodržování morálních a etických zásad našeho podnikání. Vím, že se nám asi nikdy nepovede ohlídat a dosledovat naprosto vše v tak velkém počtu našich spolupracovníků a kolegů v obchodním týmu, ale uděláme maximum, co bude v našich silách. Morální business je v naší společnosti na prvním místě a také tím nejcennějším, co můžeme nabídnout ostatním.

#jsmeneofinances