Pojištění dlouhodobé péče

Ztráta soběstačností ve stáří je obrácenou stranou mince prodlužující se délky života.
V České republice žije zhruba 360 000 lidí závislých na pomoci druhých osob a očekává se, že se tento počet bude strmě zvyšovat. Pro lidi v postproduktivním věku představuje ztráta soběstačnosti zásadní riziko.

Co znamená ztráta soběstačnosti?

Ztrátu schopnosti se o sebe postarat bez pomoci jiné osoby. Legislativa vymezuje 10 základních životních potřeb. Podle toho, kolik jich člověk není schopen sám zvládat, se rozlišují stupně I, II, III a IV, pro které platí různá výše státního příspěvku.

Pdp

 Jak se posuzuje?

Posuzování se řídí vyhláškou (č. 505/2006). Každá z 10 základních životních potřeb je definovaná souborem dílčích schopností. Za ztrátu schopnosti zvládat základní životní potřebu je považováno, pokud člověk nezvládá některou (tedy i jedinou) z následujících činností.

10 základních životních potřeb a jejich definice

 • Mobilita

Zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových

 • Orientace

Poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat.

 • Komunikace

Dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.

 • Stravování

Vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim.

 • Výkon fyziologické potřeby

Včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.

 • Péče o domácnost

Nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek.

 • Oblékaní a obouvání

Vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.

 • Osobní aktivity

Vstupovat do vztahu s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

 • Tělesná hygiena

Použít hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.

 • Péče o zdraví

Dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky a pomůcky.

Jaké řešení nabízíme?

Pojištění dlouhodobé péče zajistí výplatu měsíční penze v případě ztráty soběstačnosti II., III., IV. stupně. Výplata probíhá až po dobu 10 let. Během této doby se vyplácí vždy za aktuální stupeň. Základem posuzování ztráty soběstačnosti je přiznání příspěvku na péči příslušnými státními orgány.

Na co lze vyplácené peníze použít?

 • Úhradu části některých nákladů, na které nelze příspěvek od státu použít nebo na ně nestačí.
 • možnost zvolit si, kde dobu nesoběstačnosti přestát
 • určitou nezávislost na státním sociálním systému
 • odlehčení blízkým, kteří se starají
 • občasnou výpomoc v péči
 • možnost vyššího příjmu pro pečující osobu
 • rehabilitace, lázně
 • dopravu za účelem poskytnuté péče
 • výživové doplňky, nadstandardní pomůcky či léky
 • nutnou úpravu bydlení

Ozvěte se nám a zajistěte sobě i svým blízkým důstojné stáří.

 

#StrongerTogether #jsmeneofinances