Proč bych měl o investici do zlata přemýšlet?
Zlato je spolehlivým uchovatelem hodnoty peněz, je vzácné, funguje jako nárazník proti inflaci a je likvidní, což znamená, že je rychle směnitelné za peníze. Zároveň je pojistkou v obdobích krize a vytváří přirozenou ochranu před měnovou nestabilitou. Při bližším pohledu na současný svět zjistíte, že od poslední světové finanční krize v roce 2009 bylo ve jménu záchrany bankovních systémů vytištěno nejvíce ničím nekrytých peněz v historii lidstva, řádově v desítkách bilionů dolarů. Znamená to jednoduše znehodnocení našich peněz a tím i úspor. Nezapomeňme, že dnešní papírové peníze jsou podloženy pouze důvěrou v centrální banky a potažmo vlády. Nemáme však žádnou možnost kontroly. Řešením je přeměna peněz za skutečnou hodnotu. Zlato je reálným aktivem, tedy skutečně vím, do čeho investuji.

Jaké mám možnosti?
Máte v zásadě dvě možnosti. Můžete nakoupit zlato fyzické, tedy to, na které si sáhnete, nebo pak prostřednictvím burzovních obchodů či nákupem cenných papírů zlato takzvaně „papírové”. Jelikož se však obchoduje s daleko větším množstvím zlata, než bylo dosud vytěženo, nemáte v případě papírového zlata záruku, že jej fyzicky opravdu obdržíte. Proto vždy doporučuji nákup zlata v jeho fyzické podobě.

Doporučujete tedy fyzické zlato. Jaké jsou jeho výhody a případně nevýhody?
Hlavní výhoda je v tom, že ho reálně vlastním a jen já rozhoduji, jak s ním naložím. Fyzické zlato nelze natisknout a jedná se stále o totéž konkrétní množství. Unce zlata dnes a za padesát let bude stále uncí zlata. Fyzické zlato mohu navíc kdykoliv proměnit za peníze. Výhodou je i to, že investiční zlato je osvobozeno od DPH a nepodléhá dani z příjmu. Zdánlivou nevýhodou může být nutnost fyzické zlato bezpečně uložit. Pokud nechci mít doma trezor, dá se toto vyřešit například úschovou v bankovním depozitu, nebo uložením přímo v depozitu dodavatele. Faktem je, že investování do zlata vyžaduje jistou míru trpělivosti a je tedy třeba na něj pohlížet jako na dlouhodobou investici. Neměli bychom jej tedy chtít prodávat například po týdnu od jeho nakoupení.

Má pro mě smysl do zlata investovat, i když jsem „běžný člověk” a na účtu nemám volné miliony?
Určitě ano, v dnešní době je investice do zlata vhodná i pro běžného investora. Velmi dobrou volbou může být investování formou pravidelné měsíční úložky, což umožňuje investovat do zlata právě běžným lidem. Navíc se jedná o nejvýhodnější strategii s ohledem na kolísání cen zlata v čase. Jen pro představu – při tisícikorunové úložce měsíčně, po dobu 25 let, zainvestuji celkem 300 000 korun. Vytvořím tak touto investicí do zlata hodnotu více než 1 milion korun v dnešních cenách a sami si odpovězte, zda je tato hodnota bezpečnější ve zlatě, nebo v papírové formě. Nákup menších slitků navíc dává tu výhodu, že pokud budu chtít část odprodat, mám větší možnost výběru, kolik odprodám. Držím-li čtvrtkilovou cihlu za čvrt milionu korun, moc na výběr nemám. I z tohoto důvodu je lepší mít více menších slitků, než držet jeden velký kus zlata.

Od koho investiční zlato kupovat?
Nejdříve řeknu, u koho zlato určitě nekupovat. Rozhodně ne u prodejců šperků. Je důležité rozlišovat zlato investiční a umělecké. Umělecké zlato – šperky nikdy neprodám za takovou cenu jako zlato investiční, které je certifikované. Vždy nakupujme jen u renomovaného obchodního partnera, který vlastní velkoobchodní licenci světové rafinerie. V NEO FINANCES jsme si jako obchodního partnera vybrali společnost IBIS in Gold, která přesně toto splňuje. Zlato pak pochází přímo z prestižní švýcarské rafinerie PAMP.

Jak poznám, že zlato je skutečně kvalitní?
Výrobky od takto renomovaného partnera mají jedinečnou ražbu, spojenou s konkrétní rafinerií. Najdete na nich údaje jako je ryzost, gramáž, konkrétní identifikační číslo slitku nebo mince a označení technologie ověření pravosti. Tyto bezpečnostní prvky garantují, že zlato je pravé a hodnotné. Švýcarská rafinerie PAMP navíc nabízí unikátní službu VERISCAN, což je patentovaná metoda skenování slitků, právě za účelem ověření pravosti. Tuto službu může klient využít na našich centrálách a ověřit si tak pravost slitku.

V jaké formě mohu zlato nakupovat?
Jako běžný investor nejčastěji formou slitků, mincí či speciálních setů. U nás si můžete vybrat z osmi různých gramáží slitků, dále nabízíme investiční mince kanadské a australské výroby. Rád bych zmínil i speciální sety zvané Multigram. Ty si můžete představit jako tabulku čokolády, jejíž jeden „čtvereček” – slitek váží jeden gram. Každý tento slitek je zvlášť zapečetěný, dovoluje ale z tabulky v případě potřeby odloupnout a užít dle vlastního uvážení. Například ke směně za peníze v menším objemu, či jako platidlo v dobách měnové nestability.

Mám jistotu, že zlato prodám za vyšší cenu než jsem nakoupil?
Jak jsem již zmínil, cílem není na cenách zlata spekulovat, ale dlouhodobě investovat, a to s horizontem minimálně 10 let. U našeho obchodního partnera může klient využít akci, kde je garance výkupu za vyšší cenu, než je dnešní nákupní cena. Garance se samozřejmě odvíjí od dlouhodobosti. Nejvýhodnější cena odkupu pak vede vždy přes dodavatele, od kterého zlato nakupuji. Kdy a komu ale zlato prodám, je čistě mé rozhodnutí.

Jaký vývoj ceny zlata očekáváte?
Na začátku jsem zmiňoval, že žijeme v době, kdy se neomezeně tisknou peníze. Jenom Evropská centrální banka tiskne měsíčně 60 miliard Eur a bude tak činit minimálně do konce roku 2017, k čemuž se zavázala. Ostatní sektory, zejména akcie a dluhopisy, jsou již delší dobu velmi nadhodnocené, jinými slovy vytvářejí bubliny a všechny takové bubliny jednoho dne splasknou. Tato situace je pak velmi dobrým základem pro výrazný růst ceny zlata do budoucna. Obecně funguje systém tak, že cena zlata roste zejména v dobách, kdy ceny ostatních aktiv klesají. Období, kdy je rizik více, pak přináší nové příležitosti. Za mě je tou nejcennější komoditou mít informace, i proto v NEO FINANCES působím jako lektor v oblasti investic, a to včetně semináře Komodity. Každá investice vyžaduje určité znalosti a nejlepší investice je ta, které rozumím. Víte, v ČR stále panuje situace, kdy spíše věříme ostatním a necháváme je hospodařit s našimi penězi. My bychom rádi tuto situaci změnili a proto formou seminářů předáváme lidem informace. Pokud máme informace, můžeme se mnohem lépe rozhodovat. Rád předám své znalosti a zkušenosti lidem, kteří chtějí vědět více a chcete-li vědět více, budu se na Vás těšit na některém z našich seminářů.