Panu Martinu Mickovi, spoluzakladateli NEO FINANCES jsme položili čtyři bleskové otázky. Ptali jsme se na systém MLM a aktuální situaci na našem finančním trhu. A protože jsme transparentní, přinášíme Vám také konkrétní výsledky za první pololetí roku 2017, přímo z rukou Martina.

Martine, změnil se nějak systém MLM od doby, kdy jste s ním začínal Vy?

Od mých začátků v MLM je to už 20 let. A i když se za tu dobu svět hodně změnil a to zejména v oblasti nových inovativních technologií, různých sociálních sítí apod., tak jsem stále přesvědčen, že obchodní metoda MLM má své nenahraditelné místo v obchodní činnosti. Pořád je to dle mého názoru nejefektivnější obchodní model, založený na kontaktu konkrétního člověka. Rozdíl vidím zejména v tom, že před 20 lety vznikalo spousta MLM společností na bázi „hurá stylu“ a získávaly do svých řad na základě až neúměrné přemotivovanosti spoustu ne zcela vhodných lidí. V dnešní době je to již tak, že se MLM systému věnuje i spousta nadprůměrně vzdělaných lidí, kteří tímto systémem v minulosti pohrdali.

Jak vidíte budoucnost MLM, je třeba hledat nové věci? Pokud ano, jaké?

Budoucnost MLM vídím docela jednoznačně. Systém MLM založený na osobním kontaktu dvou blízkých lidí, kteří k sobě mají důvěru, se prostě nedá jen tak něčím nahradit. A nenahradíte ho ani žádným Facebookem, internetovou stránkou či aplikací v mobilním telefonu. Většina lidí si nekoupí konkrétní produkt, i když pro něj může být velmi výhodný, jelikož k němu prostě nemá důvěru. O to více v době, kdy se veřejné prezentování polopravd, pololží a lží stává běžnou součástí mezilidských vztahů. O tom nás mimochodem již dlouhodobě přesvědčují i naši zákonodárci. Z tohoto důvodu jsem přesvědčen, že MLM bude mít stále své důležité místo na slunci. Přesto je ale potřeba spojovat tento obchodní model s novýmy trendy a snažit se je využít jako podpůrné nástroje. A o to se v rámci správní rady naší společnosti dlouhodobě zasazujeme.

Je pravděpodobné, že nastane období, kdy se nedaří. Jaká je Vaše rada, jak se znovu nastartovat a zlomit to?

V každé obchodní činnosti jsou chvíle, kdy se daří více či méně. Já jsem vždy vycházel z velmi precizní evidence a vyhodnocování aktuálních obchodních výsledků a snažil jsem se tak rychle předcházet různým poklesům výkonnosti. Zjistil jsem, že naříkat, stěžovat si, nebo kritizovat vše kolem sebe nikomu lepší obchodní výsledky nepřinese. Naopak, když přišel nějaký pokles, tak to pro mě byla velká výzva, jak to zlomit a obrátit opačným směrem. Zkušenosti mě naučily, že pokud se obchodnímu týmu všeobecně daří, tak já můžu polevit. Pokud se ale situace obrací, musím já sám zabrat dvakrát více a jít ostatním příkladem. A aby k tomu v sobě člověk našel dostatek síly, musí naprosto jasně vědět, jaké jsou jeho cíle. Pokud člověk nemá jasně stanovený cíl, nemá žádný důvod, proč by něco dělal a taky nic dělat s největší pravděpodobností nebude.

Letos jsme zaznamenali v naší činnosti několik legislativních změn. Jak konkrétně tyto změny ovlivnily fungování společnosti, případně konkrétní výsledky?

Někdy mám pocit, že se naši zákonodárci rozhodli dělat vše pro to, aby vymítili zprostředkovatelský finanční sektor z trhu. Jinak si totiž nedovedu vysvětlit pozitvní přínos v neustálých legislativních změnách. Asi je pravdou, že za spoustou těchto kontraproduktivních změn stojí silná lobby některých významných finančních institucí na trhu. Jejich představa, že na trhu bude hrstka „profesionálních finančních poradců“ a jejich rad bude využívat celý trh, se tak trochu neslučuje s potřebou velké důvěry. Osobní finance jsou důležitým tématem každého jednotlivce, jenže jen těžko je někdo svěří cizímu rádoby profesionálnímu poradci. My se samozřejmě snažíme všem těmto novým nařízením přizbůsobit, avšak stále trváme na vytváření maximální důvěry, která je právě podstatou MLM. A díky tomu se nám i přes neustálé legislativní změny daří stále růst.

A jak se tedy NEO FINANCES dařilo v prvním pololetí letošního roku?

Na tuto otázku Vám rád odpovím konkrétními čísly.

V rámci pojistného sektoru jsme uzavřeli 2 151 ks smluv s předepsaným ročním pojistným 20,45 mil. Kč. Celkový nárůst oproti prvnímu pololetí loňského roku činí 45 %.
V oblasti přímých investic jsme sjednali celkem 1 116 ks smluv, celkový nárůst 40 %.
Produkt investiční zlato IIplan sjednán v počtu 462 ks, sjednané cílové částky dosáhly hodnoty 239 mil. Kč a celkový nárůst tak činí 25 %.
Tipy korporátních dluhopisů a jednorázové investice dosahují za první pololetí roku 2017 počtu 1 201 ks smluv, v celkové výši 197,26 mil. Kč. Nárůst oproti stejnému období roku 2016 je 77 %.

Počet registrovaných osob s NEO licencí překročil hranici 3 000 osob.