Hodnotíme třetí rok NEO

Za pár dní oslavíme třetí narozeniny! Spoluzakladatele společnosti, pana Martina Micky, jsme se zeptali na tři otázky.

Martine, jak hodnotíte třetí rok společnosti NEO FINANCES na trhu?
Třetí rok hodnotím velmi pozitivně. I přes komplikace v jednom z našich vlastních projektů, způsobené živelnou pohromou, se nám podařilo udržet stále dynamicky rostoucí výkonnost. Dosavadní průběžné výsledky odpovídají našim plánům a meziročně tak vyrosteme zhruba o 25 %. Co mě ale nejvíce těší, je však to, že se nám společně se stávajícím funkčním obchodním týmem profiluje spousta zcela nových, velmi úspěšných spolupracovníků. Ti dokáží obdivuhodným způsobem překonávat dosavadní rekordy ve výkonnosti jednotlivce i celých obchodních týmů. Myslím, že současná situace v naší zemi tomuto business modelu velmi nahrává a to i přes určitá legislativní omezení. Během posledních let prošel finanční sektor v ČR velkými změnami a my díky tomu slavíme velké úspěchy s moderními způsoby investic, po kterých je v současnosti na trhu obrovská poptávka.
Co připravujete na rok 2019?
Do dalšího roku i let plánujeme množství novinek jak z technické stránky a podpory, tak i z pohledu konkrétní obchodní spolupráce. Významnou roli bude v příštím roce hrát také intenzivní propagace naší společnosti přes moderní média. Konkrétní věci bych v tuto chvíli ještě nerad prozrazoval, ale mohu opět deklarovat, že vše bude v souladu s filozofií NEO, která je založena na vytváření zcela svobodného pojetí spolupráce s jasně stanovenými a průhlednými pravidly.
Vnímáte ve Vaší společnosti po třech letech na trhu nějakou změnu?
Rozhodně ano, během tří let prošla naše společnost ohromnou proměnou. Z firmy založené v podstatě ze dne na den, na zelené louce, jsme společně vybudovali velmi dynamickou obchodní společnost s vlastním intuitivním informačním systémem a zejména precizním vzdělávacím systémem. Ten je zaměřen jak na vlastní vzdělávání široké veřejnosti v oblasti finanční gramotnosti, tak i velmi efektivní vzdělávání v oblasti obchodních a manažerských dovedností pro naše aktivní spolupracovníky. Pořád jsme ještě mladou společností, ale nastavený směr a dosavadní výsledky již dnes naznačují velký potenciál. Věřím, že i velmi slibnou budoucnost pro naše spolupracovníky a tím pádem i celou obchodní rodinu NEO FINANCES. Za dosavadní 3 roky působení získalo v naší společnosti uživatelskou a obchodní NEO Licenci téměř 5.000 osob a to je dle mého názoru jasný důkaz.

#jsmeneofinances